anasayfa 2019-03-08T12:16:39+00:00

SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNDE SÜRÜ SAĞLIĞI VE YÖNETİMİ KONGRESİ

Veteriner Fakültelerinin saygıdeğer öğretim üyeleri ve araştırmacıları, sektörümüzün değerli temsilcileri ve işletme sahipleri,Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi ev sahipliğinde 22-25 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek uluslararası “Süt Sığırı İşletmelerinde Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi” ‘nin hazırlık çalışmalarındaki en temel amacımız, tüm katılımcıların kongreye ilişkin beklentilerini en üst seviyede karşılayabilmektir.

Bu amaçla, meslektaşlarımız ve katılımcılarımızı memnun edeceğini düşündüğümüz, katılımcıların bilimsel kongre ihtiyaçları yanında rahat, huzur ve mutluluğunu en güzel şekilde karşılayacağına inandığımız Kaya Artemis Resort & Casino Oteli tercih edilmiştir.

Kongre bilimsel programını bir yandan akademisyenlerimizin değerli çalışmalarını meslektaşlarımızla paylaşmalarını sağlamak, bir yandan da alanında yetişmiş bilim adamlarının sunacağı çağrılı tebliğlerle süt sığırı işletmelerinde sürü sağlığı ve yönetimi alanında önemli ve güncel konularda son gelişmeleri öğrenmek, tartışma ortamı yaratmak, öte yandan belli başlıklar altında hazırlayacağımız ve uzman bilim insanlarının öncülüğünde gerçekleştirilecek uydu sempozyum ve paneller ile de katılımcılarımızın süt sığırı işletmelerindeki günlük iş programlarında sıkça gereksinim duydukları konularda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanacaktır.

Bu kongrenin katılımcılarına bilimsel, kültürel ve sosyal yönden önemli katkılar sağlayacağı inancıyla, bu alanda çalışan tüm meslektaşlarımızı ve sektör bileşenlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, kongremize davet eder, saygılar sunarız

 

Prof.Dr. Ömer Memduh ESENDAL

Veteriner Fakültesi Dekanı

Yrd.Doç.Dr.Osman ERGENE

Düzenleme Kurulu Başkanı

SPONSORLAR

BASIN SPONSORLARI

tercih robotu